همانگونه که در پست قبلی گفته شده بود این هفته بنا را به یک سفر بیرون استان گذاشته بودیم و به همین منظور ظهر پنجشنبه23مهرماه آقایان رمضان عزیزی,زیبایی,حسن زاده,محمد نیا به سمت تنگراه حرکت کردند و حدود ساعت 3 بعد از ظهر به محض رسیدن به محل تیک آف پرواز نمودند.و شب نیز همان بالای سایت مسقر شدند.صبح روز جمعه من هم ساعت 8:30 صبح در محل تیک آف حاضر بودم و اولین پرواز ساعت 9:30 انجام شد و ابتدا رمضان عزیزی به دلیل سابقه بیشتر و آشنا بودن به محیط پروازی و همچنین جهت مشخص نمودن محل لند, تیک آف کرده و بودن اینکه با ترمال و یا حتی دیواره خوبی مواجه شود حدود 15دقیقه پرواز کرد و پشت پاسگاه فرود آمد.سپس آقای محمد نیا و حسن زاده نیز تیک آف کردند و در نهایت من و آقای زیبای نیز بلند شده و بدون مشاهده حتی یک جریان بالا برنده خواه ترمال و یا حتی ریج به محل لند رسیده و نشستیم البته ساعتی هم که پرواز انجام شد دلیل خوبی برای کوتاهی پرواز بود.بلا فاصله به بالای سایت برگشته و در آنجا بچه های پروازی مینو دشت را نیز مشاهده کردیم که آقایان احمدی,اکبر,صابر,نامی و ... کسانی بودند که برای پرواز آمده بودند .البته محمد قره جانلوی عزیز نیز قرار بود بیاد ولی ظاهرا مشهد بود و موفق به زیارتش نشدیم.

بعد از صرف ناهاری مختصر به دلیل اینکه باد بسیار متغیر بود و این نوید بخش یک هوای ترمیک بود پرواز ها قدری به تاخیر افتاد .بچه های مینود شت چند نفری تیک آف کرده و بیرون رفتند به محض بلند شدنشون متوجه شدیم لبه سایت و دقیقا زیر یک ابر کمولوش کشش بسیاز خوبی هست و میتونن ارتفاع بگیرن که البته اونها این کار رو نمیکردند و سریع برای لند میرفتن.

بلند شدن من به سختی صورت گرفت و اونهم به دلیل  نا هموار بودن زمین بود که شخم زده بود و هم لاین ها خیلی گیر میکرد و هم پای خلبان گیر میکرد و نمیشد که ریورز تیک آف کرد. به همین دلیل بعد از یکی دوبار گیر کردن لاین ها به سختی بلند شدم .واقعا پرواز خوبی بود ترمال هایی بین 1/5تا 4 متر بر ثانیه به خوبی ارتفاع میداد و بعد حدود 10 دقیقه چرخیدن در بالای سایت حدود 300 متر از سایت بالا تر بودم.دقیقا محل تیک آف که به دلیل شخم خوردن نا هموار و تیره رنگ شده بود لیفت بسیار خوبی داشت. آقای زیبایی و عزیزی هم که دیدند شرایط مساعد است سریع تیک آف کرده و آنها نیز ارتفاع گرفته و مدت زیادی با هم در حال پرواز بودیم.

بچه های باقی مانده مینودشت هم بلند شدند و مشغول پرواز شدن. من بعد از حدود 50 دقیقه پرواز برای تاپلند گوش گرفته و قصد کم کردن ارتفاع رو داشتم ولی بعضا در جاهایی با بیگ ایر نیز با 1/5 متر بر ثانیه ارتفاع میگرفتم.

بعد از مدتی زیادی پرواز در حالت بیگ ایر , گوش ها را باز کرده و روی سایت نشستم و حدود 10 دقیقه بعد آقایان زیبایی و عزیزی هم تاپلند کردند.سپس رضا حسن زاده و محمود محمد نیا هم تیک آف کردند و بعد از مدتی پرواز برای لند پائین رفتند.

حدود ساعت 5 بود که با بچه های مینودشت خداحافظی کرده و به سمت بجنورد حرکت کردیم.

واقعا روز پروازی بسیار عالی ,امن و پرخاطره ای بود و جای دوستانی که نیامده بودند را بسیار خالی کردیم.

به امید سفر های بعدی و تکرار خاطره ها

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 مهر 1388    | توسط: نیما نجاتی    | طبقه بندی: پاراگلایدر،     |
نظرات()