ترافیک هوایی

 

هنگامیکه دو پاراگلایدر پشت سر هم حرکت میکنند ، اگر پاراگلایدر عقبی سرعت بیشتری داشته باشد ،هنگام نزدیک شدن به پاراگلایدر جلویی باید از سمت راست آن سبقت بگیرد .

· هنگامیکه دو پاراگلایدر از روبرو به هم نزدیک میشوند ،باید هر یک به سمت راست بچرخند.

     ·  اگر دو پاراگلایدر در مسیری هستند که در نهایت بایکدیگر برخورد میکنند ،حق تقدم باپاراگلایدری است که در سمت راست است و پاراگلایدری که در سمت چپ میباشد باید به طرف چپ تغییر مسیر داده یا از سرعتش بکاهد .       

    ·  هنگامیکه دو پاراگلایدر در دو ارتفاع مختلف پرواز میکنند ،حق تقدم باپاراگلایدری است که ارتفاع کمتری دارد .

    · هنگامیکه چرخش ’ 360   د ر Thermal ، اگر پاراگلایدر دیگری بالای سر و یا زیر پا راگلایدر شما در حال گردش است باید در همان جهتی چرخید که آن پاراگلایدر میگردد.   

    · هنگامیکه دو پاراگلایدر در کنار کوه پشت سر هم حرکت میکنند ، اگر پاراگلایدر عقبی سرعت بیشتری داشته باشد ، هنگام نزدیک شدن به پاراگلایدر جلویی باید دور بزند یا اگر بخواهد سبقت بگیرد از بین کوه و پاراگلایدر جلویی اینکار را انجام دهد.      

    ·  هنگامیکه  دو پاراگلایدر در کنار کوه از روبرو به هم نزدیک میشوند حق تقدم با پاراگلایدری است که سمت راست آن کوه قرار دارد پاراگلایدری که سمت راست آن باز است باید به آن سمت گردش کند .

    · اگر پاراگلایدری قوانین ترافیک را رعایت نکرد ، شما باید بلافاصله از آن دور شده در صورت امکان در منطقه فرود بیاید .

    ·  گر یک پاراگلایدر در آسمان آسیب دیده باشد ،در هر ارتفاع یا جهتی که باشد، نسبت به سایرین حق تقدم دارد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 مرداد 1388    | توسط: نیما نجاتی    | طبقه بندی: مقالات، پاراگلایدر،     |
نظرات()